čo je sasib ?

    Cieľom SASIB je napomáhať zvyšovaniu právneho vedomia a odborných znalostí svojich členov, ako aj odbornej a laickej verejnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany software.

    Ďalšm významným cieľom SASIB je zabezpečiť trvale vysokú odbornú úroveň služieb poskytovaných členmi SASIB v oblasti bezpečnosti informačných systémov a v oblasti ochrany informácií, bez ohľadu na ich charakter a typ informačného nosiča, pred možným únikom, stratou, zneužitím, neoprávnenou zmenou alebo poškodením.

    SASIB si tiež kladie za cieľ podporovať aktivity orgánov štátnej správy pri vytváraní štúdií a doporučení v oblasti informačnej bezpečnosti a v boji proti informačnej kriminalite.