Konferencia Informačná bezpečnosť 2010

Program 10.2.2010

09:00–09:10

OTVORENIE KONFERENCIE

09:10–09:30

Akčný plán úloh pre informačnú bezpečnosť

Ján Hochman, Ministerstvo financií SR, Bratislava

09:30–09:50

Dohovor o počítačovej kriminalite

Peter Kováč, ESET, spol. s r.o.

09:50–10:10

Ochrana kybernetického priestoru

Peter Oravec, Národný bezpečnostný úrad

10:10–10:40

Riadenie zbytkového rizika

Miroslav Galbavý, Ondrej Strnád, REI s.r.o.

10:40–11:00

Odzrkadlenie krízy v rizikách informačnej bezpečnosti

Samuel Kušnierik, IBM Slovensko, spol. s r.o.

11:00–11:30 PRESTÁVKA

11:30–11:50

Elektronizácia zdravotníctva – program eHealth

Vladimír Hučko a Pavol Rieger, Národné centrum zdravotníckych informácií

11:50–12:10

Bezpečnostné požiadavky na program eHeath

Michal Danilák, LYNX

12:10–12:30

Identifikácia a autentizácia v zdravotníctve

Daniel Olejár, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
František Soviš, Národné centrum zdravotníckych informácií

12:30–12:50

Bezpečný prenos zdravotníckych informácií v EÚ

Ladislav Hudec, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

12:50–14:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

14:00–14:20

Asociální síte

Petr Odehnál, AVG Technologies CZ, s.r.o.

14:20–14:40

Prelomenie bezpečnosti webového portálu

Deloitte Slovakia

14:40–15:00

Poslední vývoj ve světe škodlivých programu

Pavel Baudiš, ALWIL Software a.s.

15:00–15:15 PRESTÁVKA

15:15–15:35

Vektory šírenia malwaru

Štefan Svorenčík, ESET, spol. s r.o.

15:35–15:55

Falošné hrozby, vydieranie, malware a peniaze

Dušan Lacika, ESET, spol. s r.o.

15:55–16:15

ENISA update 2010

Rastislav Machel, ENISA Liaison Officer Slovakia

16:15–16:20 UKONČENIE KONFERENCIE

Po ukončení konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie

 

SASIB 2010. PRÍPRAVNÝ VÝBOR

Ladislav Hudec
František Soviš
Miroslav Trnka
Rastislav Machel
Ondrej Strnád
Daniel Olejár
Jaroslava Nikodemová

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 1. Registrácia účastníkov konferencie sa bude konať dňa
  10. februára 2010 v čase od 8.00 do 9.00 hod. pred sálou
  Kongresového centra Technopol na Kutlíkovej ulici 17
  v Bratislave.
 2. SASIB Bratislava, IČO 35664959, nie je platiteľom DPH.
  Táto pozvánka s vyplnenou prihláškou Vám slúži ako
  doklad k zúčtovaniu poplatku.
 3. Účastnícky poplatok, ktorý zahrňuje vložné,
  občerstvenie, obed a zborník, je pre
  nečlena SASIB: 129 EUR (3.900,- Sk)
  člena SASIB: 96 EUR (2.900,- Sk)
  Účastnícky poplatok sa za neprítomného účastníka
  nevracia.
 4. Vyplnenú prihlášku (na ktorú je možné prihlásiť aj
  viacero účastníkov) zašlite na adresu:
  Jaroslava Nikodemová
  ESET , spol. s r.o., Aupark Tower - 16. poschodie
  E insteinova 24, 851 01 Bratislava
  alebo na:
  fax: (02) 322 44 109
  e-mail: nikodemova@eset.sk
  Ďalšie informácie Vám poskytneme na
  tel.č.: (02) 322 44 500
 5. Uzávierka prihlášok je 31. januára 2010.

Materiál vo formáte .pdf