Kontakt

Poštová adresa:

Slovenská Asociácia pre Informačnú Bezpečnosť

DISIG, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

Slovenská republika

Kontakt:

 

info(a)sasib.sk