Registrácia na SASIB konferenciu Informačná bezpečnosť 2017

Registrácie pre členov SASIB, ISACA a odbornú verejnosť.

Facebook udalosťPodujatia

Akcie v roku 2006:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2006

September

Seminár Aktuálne otázky informačnej bezpečnosti na výstave Security Expo 2006

Akcie v roku 2007:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2007

Akcie v roku 2008:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2008

Akcie v roku 2009:

Akcie v roku 2010:

Akcie v roku 2011:

Akcie v roku 2012:

Akcie v roku 2013:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2013

Akcie v roku 2014:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2014

Akcie v roku 2015:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2015