predchádzajúce podujatia SASIB

akcie v roku 2006:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2006

September

Seminár Aktuálne otázky informačnej bezpečnosti na výstave Security Expo 2006

akcie v roku 2007:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2007

akcie v roku 2008:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2008

akcie v roku 2009:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2009

akcie v roku 2010:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2010

akcie v roku 2011:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2011

akcie v roku 2012:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2012

akcie v roku 2013:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2013

akcie v roku 2014:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2014

akcie v roku 2015:

február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2015

akcie v roku 2017:

marec

Konferencia Informačná bezpečnosť 2017

október

Odborný seminár - Daniel Olejár: Čo (ne)rieši návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti?

november

Odborný seminár - Ivan Makatura: Päť krokov k dosiahnutiu aplikačnej bezpečnosti založenej na riadení rizika

december

Odborný seminár - Marek Sýs: Prezentácia o zraniteľnosti RSA kľúčov (CVE-2017-15361)