Podujatia

Uskutočnené akcie v roku 2006:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2006

September

Seminár Aktuálne otázky informačnej bezpečnosti na výstave Security Expo 2006

Uskutočnené akcie v roku 2007:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2007

Uskutočnené akcie v roku 2008:

Február

Konferencia Informačná bezpečnosť 2008

Uskutočnené akcie v roku 2009:

Akcie v roku 2010:

Akcie v roku 2011:

Akcie v roku 2012: